Các hãng sản xuất

Daikin

 Panasonic

Casper

Toshiba

Mitsubishi Electric

 Sanyo

 LG

 Mitsubishi Heavy

 Samsung

 Funiki

 Reetech

 Carrier

 Nagakawa

 Aikibi

 Hitachi

 Midea

 Sumikura

 Sharp

Aivi

Electrolux

Gree

Trane

Ariston

Kingpump

Sản phẩm
Máy Lạnh Treo TườngMáy lạnh treo tường Casper EC-09TL11

Máy lạnh treo tường Casper EC-09TL11

5.350.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Dòng tiêu chuẩn -2017

Đặt hàng Chi tiet

Máy lạnh treo tường Casper IC-09TL11

Máy lạnh treo tường Casper IC-09TL11

7.200.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Dòng inverter

Đặt hàng Chi tiet

Máy lạnh treo tường Casper LC-09TL11

Máy lạnh treo tường Casper LC-09TL11

5.500.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Dòng cao cấp-2017

Đặt hàng Chi tiet

Máy lạnh treo tường Casper EC-12TL11

Máy lạnh treo tường Casper EC-12TL11

6.900.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Dòng tiêu chuẩn -2017

Đặt hàng Chi tiet

Máy lạnh treo tường Casper IC-12TL11

Máy lạnh treo tường Casper IC-12TL11

8.400.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Đặt hàng Chi tiet

Máy lạnh treo tường Casper LC-12TL11

Máy lạnh treo tường Casper LC-12TL11

7.000.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Dòng cao cấp-2017

Đặt hàng Chi tiet

Máy lạnh treo tường Casper EC-18TL11

Máy lạnh treo tường Casper EC-18TL11

9.700.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Dòng tiêu chuẩn -2017

Đặt hàng Chi tiet

Máy lạnh treo tường Casper IC-18TL11

Máy lạnh treo tường Casper IC-18TL11

13.300.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Dòng inverter

Đặt hàng Chi tiet

Máy lạnh treo tường Casper LC-18TL11

Máy lạnh treo tường Casper LC-18TL11

10.200.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Dòng cao cấp-2017

Đặt hàng Chi tiet

Máy lạnh treo tường Casper EC-24TL11

Máy lạnh treo tường Casper EC-24TL11

13.300.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Dòng tiêu chuẩn -2017

Đặt hàng Chi tiet

Máy lạnh treo tường Casper IC-24TL11

Máy lạnh treo tường Casper IC-24TL11

15.400.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Dòng inverter

Đặt hàng Chi tiet

Máy lạnh treo tường Casper LC-24TL11

Máy lạnh treo tường Casper LC-24TL11

13.500.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Dòng cao cấp-2017

Đặt hàng Chi tiet