Các hãng sản xuất

Daikin

 Panasonic

Casper

Toshiba

Mitsubishi Electric

 Sanyo

 LG

 Mitsubishi Heavy

 Samsung

 Funiki

 Reetech

 Carrier

 Nagakawa

 Aikibi

 Hitachi

 Midea

 Sumikura

 Sharp

Aivi

Electrolux

Gree

Trane

Ariston

Kingpump

Sản phẩm
Máy Lạnh Treo TườngMáy Lạnh treo tường LG S09EN2

Máy Lạnh treo tường LG S09EN2

5.600.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Bán chạy nhất

Đặt hàng Chi tiet

Máy Lạnh treo tường V10ENP Inverter

Máy Lạnh treo tường  V10ENP Inverter

7.600.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Tiết kiệm điện năng đến 70% (Model 2015)

Đặt hàng Chi tiet

Máy lạnh treo tường LG inverter V V10ENC

Máy lạnh treo tường LG inverter V V10ENC

8.400.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

công nghệ inverter V mới 2015

Đặt hàng Chi tiet

Máy Lạnh treo tường LG S12ENA

Máy Lạnh treo tường LG S12ENA

7.500.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

bán chạy nhất

Đặt hàng Chi tiet

Máy Lạnh treo tường LG V13ENP Inverter

Máy Lạnh treo tường LG V13ENP Inverter

8.800.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Tiết kiệm điện năng đến 70% (Model 2016)

Đặt hàng Chi tiet

Máy lạnh treo tường LG inverter V V13ENC

Máy lạnh treo tường LG inverter V V13ENC

9.000.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

công nghệ inverter V mới 2015

Đặt hàng Chi tiet

Máy lạnh treo tường LG V18ENB Inverter

Máy lạnh treo tường LG V18ENB Inverter

15.700.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Tiết kiệm điện năng đến 70% (Model 2015)

Đặt hàng Chi tiet

Máy lạnh treo tường LG V18ENC inverter

Máy lạnh treo tường LG V18ENC inverter

15.700.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

công nghệ inverter V mới 2015

Đặt hàng Chi tiet

Máy Lạnh treo tường LG S24ENA

Máy Lạnh treo tường LG S24ENA

16.700.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Model 2015

Đặt hàng Chi tiet

Máy lạnh treo tường LG V24END Inverter

Máy lạnh treo tường LG V24END Inverter

18.800.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Model 2016

Đặt hàng Chi tiet

Máy lạnh treo tường LG V24ENC inverter

Máy lạnh treo tường LG V24ENC inverter

19.000.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

công nghệ inverter V mới 2015

Đặt hàng Chi tiet
Máy Lạnh Âm TrầnMáy Lạnh âm trần LG AT-C186PLEO gas R410a

Máy Lạnh âm trần LG AT-C186PLEO gas R410a

21.000.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Model 2016, sử dụng gas R410a

Đặt hàng Chi tiet

Máy lạnh âm trần LG AT-C246PLEO Gas R410a

Máy lạnh âm trần LG AT-C246PLEO Gas R410a

22.200.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Model 2016, sử dụng gas R410a

Đặt hàng Chi tiet

Máy Lạnh âm trần LG AT-C368NLE0 Gas R410a

Máy Lạnh âm trần LG AT-C368NLE0 Gas R410a

29.200.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Model 2016, sử dụng gas R410a

Đặt hàng Chi tiet

Máy Lạnh âm trần LG AT-C488MLEO Gas R410a

Máy Lạnh âm trần LG AT-C488MLEO Gas R410a

34.000.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Model 2016, sử dụng gas R410a

Đặt hàng Chi tiet
Máy Lạnh Áp TrầnMáy Lạnh áp trần LG HV-C186WSA0

Máy Lạnh áp trần LG HV-C186WSA0

19.700.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Model 2015

Đặt hàng Chi tiet

Máy Lạnh áp trần LG HV-C246WSB0

Máy Lạnh áp trần LG HV-C246WSB0

23.300.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Model 2015

Đặt hàng Chi tiet

Máy Lạnh áp trần LG HV-C306WSB0

Máy Lạnh áp trần LG HV-C306WSB0

29.200.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Model 2015

Đặt hàng Chi tiet

Máy Lạnh áp trần LG HV-C366WSB0

Máy Lạnh áp trần LG HV-C366WSB0

34.400.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Model 2015

Đặt hàng Chi tiet

Máy Lạnh áp trần LG HV-C488WSB0

Máy Lạnh áp trần LG HV-C488WSB0

39.300.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Model 2015

Đặt hàng Chi tiet

Máy lạnh áp trần LG HV-C608WSB0

Máy lạnh áp trần LG HV-C608WSB0

40.000.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Model 2015

Đặt hàng Chi tiet
Máy Lạnh Tủ ĐứngMáy lạnh tủ đứng LG AP- C246KLA0 Gas R410a

Máy lạnh tủ đứng LG AP- C246KLA0 Gas R410a

22.000.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Model 2016, sử dụng gas R410a

Đặt hàng Chi tiet

Máy Lạnh tủ đứng LG HP-C286SLA0

Máy Lạnh tủ đứng LG HP-C286SLA0

25.500.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Model 2015

Đặt hàng Chi tiet

Máy lạnh tủ đứng LG AP-C286KLA0 Gas R410a

Máy lạnh tủ đứng LG AP-C286KLA0 Gas R410a

26.200.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Model 2016, sử dụng gas R410a

Đặt hàng Chi tiet

Máy Lạnh tủ đứng LG VP-C508TA0

Máy Lạnh tủ đứng LG VP-C508TA0

37.300.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Model 2015

Đặt hàng Chi tiet

Máy lạnh tủ đứng LG AP-C488TLA0 Gas R410a

Máy lạnh tủ đứng LG AP-C488TLA0 Gas R410a

38.000.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Model 2016, sử dụng gas R410a

Đặt hàng Chi tiet

Máy lạnh tủ đứng LG LP - C1008FA0

Máy lạnh tủ đứng LG LP - C1008FA0

64.500.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Model 2015

Đặt hàng Chi tiet
Máy giặtMáy giặt cửa trước LG WD-8990TDS

Máy giặt cửa trước LG WD-8990TDS

9.600.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Đặt hàng Chi tiet

Máy giặt cửa trên LG WF-C7217T

Máy giặt cửa trên LG WF-C7217T

3.600.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Đặt hàng Chi tiet

Máy giặt cửa trên LG WF-D8527DD

Máy giặt  cửa trên LG WF-D8527DD

8.100.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Đặt hàng Chi tiet

Máy giặt cửa trên inverter LG WF-D8515DDD

Máy giặt  cửa trên inverter LG WF-D8515DDD

6.500.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Đặt hàng Chi tiet

Máy giặt cửa trên inverter LG WF-D8525DDD

Máy giặt  cửa trên inverter LG WF-D8525DDD

7.100.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Đặt hàng Chi tiet

Máy giặt lồng đứng LG WF-D1119DD

Máy giặt  lồng đứng LG WF-D1119DD

11.000.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Đặt hàng Chi tiet

Máy giặt cửa trên LG WF-D9517DD

Máy giặt cửa trên LG WF-D9517DD

10.000.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Đặt hàng Chi tiet

Máy giặt cửa trên LG WF-C7417B

Máy giặt cửa trên LG WF-C7417B

3.700.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Đặt hàng Chi tiet

Máy giặt lồng đứng LG WF-D1219DD

Máy giặt  lồng đứng LG WF-D1219DD

12.000.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Đặt hàng Chi tiet

Máy giặt cửa trên LG WF-S1215TT

Máy giặt  cửa trên LG WF-S1215TT

6.700.000 VNĐ / BỘ

(Giá đã bao gồm VAT)

Đặt hàng Chi tiet